Spårväg City

SL har förlängt Djurgårdslinjen från Norrmalmstorg till Sergelstorg. JM Entreprenad hade uppdraget. Ett intensivt projekt som lämnade få oberörda. Projektet var klart och invigdes som planerat i juni 2010.

Förutom förlängning av spårvägen förlades cykelbanor utmed Hamngatan och gamla ledningar rustades upp.

Ljuddämpande matta

I slutet av mars lades stora betongblock, sex meter långa och drygt två meter breda, på plats och lades på rad på en tjock matta. I blocken fanns fördjupningar där rälsen lades. En "gummimatta" har efter det gjutits runt rälsen för att dämpa bullret från densamma. Se bildexempel.

Bilder

Jämför bostäder