Luxparken

Ett ansiktslyft för Lilla Essingen intill bostadsområdet

Marinan ersätts av en park

Den gamla marinan med omgivningar på Lilla Essingen har ersatts av en vacker park. Nu ringlar gång- och cykelvägar fram mellan träden. Lekplatser har anlagts. Stranden har rustats upp och bryggor har anlagts.Parken har också fått en vacker träbro. Parken har blivit en oas i området med plats för lek och rekreation.

Bilder

Jämför bostäder